https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/serwis-oferta-specjalna.html

akcja serwisowa bmw
Wady i problemy fabryczne różnego rodzaju pojawiają się w samochodach praktycznie każdego producenta, sposobem na przeciwdziałanie skutkom potencjalnych awarii, jest organizacja kampanii technicznej. Każda akcja serwisowa BMW podnosi renomę i wizerunek całego koncernu, ponieważ wszyscy kierowcy czują się należycie wspierani i informowani rzetelnie o zagrożeniach i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W listach kierowanych do właścicieli wadliwych serii pojazdów, wskazane są najczęstsze symptomy nieszczelnego układu recyrkulacji spalin, jak również wszystkie zagrożenia się z nim łączące. Akcja serwisowa BMW, której przedmiotem jest układ chłodniczy EGR, to duże i globalne przedsięwzięcie, z jakim producent radzi sobie doskonale, wszystkie pytania na temat aktualnie trwających kampanii u tego niemieckiego producenta, zadamy poprzez szybki kontakt z infolinią marki.

Komentarze do wpisu

imię i nazwisko (nick)

treść komentarza